UPOZORNĚNÍ

KURZY JSOU PRODLOUŽENY O 2 TÝDNY:

OD 4. KVĚTNA – 10. ČERVENCE 2020

Jóga je starověká tradice, která nabízí cestu k bytí v harmonii a rovnováze. Somatická jóga se pomocí dechu, pohybů a všímavosti zaměřuje na aktuální tělesné symptomy. Může to být bolest, stažení nebo pocit nepohody, ale i příjemné vjemy nebo emoce. Na kurzu somatické jógy se budeme učit ásány (jógové pozice), abychom měli zdravou páteř a posílené svaly, dechové techniky, relaxaci, mentální cvičení, mantry, meditace i vedení energie do různých částí těla. Cvičíme s pomůckami (bločky, cihličky, pásky) kvůli jejich rehabilitačnímu účinku. Cvičení ásán v kombinaci s dechem a relaxací hluboce ovlivňuje nejen tělo, ale i psychický stav a zlepšují kvalitu života. Cílem je harmonizace mysli, těla a dechu v takovém stavu, v jakém právě jsme. Znamená to i přijetí toho, co změnit nelze, a změnit, to, co změnit lze. Tím si můžeme vybudovat přátelský vztah k tělu, dechu a mysli a propojit je v nervovém systému do jednoho celku. Naučíme se sledovat přirozené rytmy svého těla a naslouchat tomu, co nám tělo říká. Tělo je zrcadlem našeho vnitřního světa a cílem není napravovat, ale cítit se v těle svobodně a radostně.