Jóga jako starověká tradice nabízí cestu k bytí v přítomnosti ve svém těle a harmonizaci mysli, těla a dechu. Cítit se ve svém těle bezpečně a v harmonii a rovnováze je v dnešní době velká výsada a skvělý záměr pro denní praxi.
Jednotlivé lekce kurzů jsou napojením na proud přítomnosti a vlastní rytmus dechu, pohybů i myšlenek. Učíme se naslouchat tělesným signálům, emocím i pocitům a reagovat na ně tak, jak je to pro nás právě užitečné.
Někdy cvičíme dynamicky, někdy se zaměříme na pomalý a plynulý pohyb, někdy „trénujeme“ ásánu do detailů a učíme se vnímat své tělo zevnitř.
V případě zranění, nemoci nebo pokročilejšího věku, kdy se už neženeme za výkonem, ale je pro nás důležitý prožitek a zdraví, doporučuji kurz Rehabilitační jóga (čtvrtek 17.30 – 18.30, Rezidence Klánovice).


Psyché – systém a pořadí ásán a relaxační techniky hluboce ovlivňují nejen tělo, ale i psychický stav a zlepšují kvalitu života. Každá lekce začíná a končí relaxací. Přenášíme pozornost zaměřenou na vnější svět dovnitř do těla a objevujeme fyzické vjemy, pocity, vnitřní procesy a dech. Učíme se pracovat s tím, co se v nás právě děje.

Dech – s nádechem se rodíme, s výdechem umíráme. Budeme se učit dechové techniky pránájámy – umění ovládání životní energie (prány). Naučíme se sledovat přirozené rytmy svého těla a naslouchat tomu, co nám tělo říká.

Celý systém pracuje s energií a jejím prouděním. Pomáhá odblokovat fyzická a psychická stažení, protože jedno souvisí s druhým. Tělo je zrcadlem našeho vnitřního světa a cílem není napravovat, ale cítit se v těle svobodně a radostně.