Od země k nebesům: 4. čakra, 28. dubna 2018

Jednodenní seminář ze sedmidílného cyklu propojení jógy a psychologických charakterových struktur

Téma: 4. čakra a rigidní charakterová struktura – Láska, Vyrovnanost, Sebeláska, Vztah, Intimita, Anima / Animus, Oddanost, Soucit, Dávání a braní

Element: vzduch

 

 

„Aby člověk miloval jinou lidskou bytost. To je snad nejtěžší úkol, který nám byl svěřen, nejzazší požadavek, poslední test a zkouška, práce, pro kterou jsou ostatní úkoly jen přípravou.“
Rainer Maria Rilke

4. čakra Anahata jako střed naší bytosti je místo, kde se setkává energie země ze spodních tří čaker s energií nebe z horních čaker. Týká se všech podob lásky a odpouštění, i té nejzazší podoby – nepodmíněné lásky. Zde narážíme na disbalance různých energetických proudů a prostřednictvím vztahů poznáváme, kde je potřeba najít rovnováhu. Ve 4. čakře žijeme své právo milovat a být milován, poznáváme své obrany ve vztazích a také dary, které jsme dostali do vínku. Už jako děti se učíme dávat a brát (4 – 7 rok) a obraz o sobě, který jsme získali z původní rodiny, nás ovlivňuje na naší cestě životem. Od 4. roku začínáme budovat vztahy k lidem mimo rodinu – kamarádům, učitelům, začínají první lásky – a my poznáváme, že co stačilo v rodině, nemusí stačit v jiných vztazích. Vše, co jsme kdy zažili, neseme v paměti těla a tak se pomocí ásán a dechu podíváme na hrudník a ramena, zaposloucháme se do plic i tlukotu srdce. Procítíme pohyb bránice, která jako brána odděluje já (3. čakra) a my (4. čakra) a naučíme se, jak dechem tuto bránu otevírat.

Datum: 28. duben 2018

Čas: 9.00 – 17.00, s přestávkou na oběd

Místo: Rezidence Klánovice, Lovčická 974, Praha 9 – Klánovice

Cena: 1200,–

Co sebou: podložka na cvičení, deka, pohodlné oblečení, případně pero a papír na poznámky

Přihlášky zde