Sada 4 CD BARDO – Meditace na Tibetskou knihu mrtvých

„Zemří dřív, než zemřeš.“ (sufijské přísloví)

Průvodce na poslední cestě

Zpracováním starobylého jazyka Tibetské knihy mrtvých do slov srozumitelných současníkům vznikla audionahrávka, která v Čechách nemá obdoby. Čtení je podbarveno nádhernou hudbou, která vede naslouchajícího k uvolnění a otevření. Audionahrávka je rozdělena do čtyřech částí, každá má 45 minut. Naslouchání průvodci je pro umírajícího podstatné a pomáhá mu procházet stavy, bardy, která při umírání a po smrti nastávají.

Toto zpracování Tibetské knihy mrtvých nabízí holistické porozumění neuro-fyziologickým procesům umírání, jeho spiritualitě a také přípravu na vědomou smrt, osvobozenou od strachu a utrpení. Text vede naslouchajícího, aby si neustále uvědomoval, že všechny fenomény, které zažívá v posmrtném stavu, jsou pouze projekce jeho vlastní mysli. Tím se pokouší naslouchajícího osvobodit od lpění na starých žádostech a sklonech, které způsobují strach, potřebu ochrany, a tím i pocit oddělenosti.

Nahrávka není určena pouze pro umírající, ale pro všechny, kteří se chtějí připravit na tento výjimečný čas. Je to příležitost, abychom kdykoli během života dokázali procítit, že život je vzácný dar, který přináší šanci pro přípravu na vědomou smrt, pokud je prožíván vědomě, a také možnost, aby se tento přechod stal vyvrcholením života, „návratem domů“, do naší skutečné podstaty, esence, která se nikdy neoddělila od celku.

Moment vědomé smrti má největší potenciál pro uskutečnění naší jednoty s veškerou existencí. Meditace na Tibetskou knihu mrtvých je příprava na tento moment a dodává naslouchajícímu odvahu, aby se uvolnil a ponořil do své původní podstaty. Otevírá možnost žít vědomý život, plný soucitu a respektu ke všem životním formám. Pokud přijmeme smrt jako součást každodenního života a bude v našich životech a vědomí neustále přítomná, naučíme se žít naplno každý den a děkovat za všechny malé dary, které denně od života dostáváme.

Cítíš strach ze smrti, protože věříš, že jsi se narodil.
Kdo se narodil?
Kdo umírá?
Podívej se dovnitř.
Jak vypadal tvůj obličej, než ses narodil?
To, kým jsi, se ve skutečnosti nikdy nenarodilo a nikdy neumře.
Pusť to, co si myslíš, že jsi a staň se tím, kým jsi vždy byl.

KE STAŽENÍ

Bardo 1.část
Bardo 2.část
Bardo 3.část
Bardo 4.část

Text: Veetman

Hudba: Chinmaya

Překlad: Petra Plašilová

Mluvené slovo: Petra Plašilová

Nahrávání: Miloš Krkoška

Délka nahrávky: 4×45 min.

Meditace Bardo už byla vydána v anglickém, německém, italském, francouzském, španělském, korejském, japonském a českém jazyce.

Úhrada za nahrávku je formou dány – dobrovolného příspěvku, jehož výše je na vaší dobré vůli (doporučená cena 400,–). Díky vašemu příspěvku tak mohou vznikat podobné prospěšné projekty. Příspěvek můžete zaslat na účet č. 265164879/0300, do poznámky uveďte Bardo.

Jak se věci správně dělají

Mladý zenový mnich se ustaraně ptal svého mistra: „Mistře, až jednou budu umírat, jak to mám správně udělat?“ Mistr klidně odvětil: „Až budeš umírat, tak prostě umři.