Vítejte

Mojí první učitelkou jógy byla MUDr. Marcela Mikešová, která mě seznámila s jógou podle B.K.S. Iyengara. Postupně jsem získávala praxi u významných učitelů Iyengar jógy z Evropy, Ameriky i Asie a věnovala se meditacím (samatha / vipassana – meditace vhledu, buddhistická praxe s více učiteli: Bhante Ottama, Bhante U Vansa, a především Bhante Sujiva, Bhante Dhammajiva). Absolvované výcviky a semináře:
2002 cvičitel jógy 2. třídy
2008 – 2010 výcvik hlubinné abreaktivní psychoterapie, energetické léčení (International Network of Energetic Healing)
2008 – 2013 Biodynamická body-psychoterapie (European School for Biodynamic Psychology, Eli Weidenfield a Květa Palušková)
2013 – 2015 Svastha Yoga Therapy (G. Mohan a G. Niessen, 7 modulů zaměřených na fyzické i psychické problémy, certifikace Yoga Allianz)
2015 – 2017 Deep Draining (K. Palušková, biodynamické masáže)
2015 – 2018 – Trauma Sensitive Yoga Therapy (David Emerson, Trauma Centrum Boston)
2018 – Yogic Mindfullness (A.G. Mohan a Indra Mohan)
2019 – – Continuum Movement (Sylvain Méret)

Největší dík patří mé rodině, která je pro mě napořád bezednou inspirací a provázíme se navzájem našimi životy. Veškeré snahy o dosažení vnitřní moudrosti a určitého vhledu bych shrnula citátem moudrého Lao Tzu:
Můžeš poznat celý svět, aniž bys vyšel ven.
Můžeš vidět cesty do ráje, aniž bys vyhlédl oknem.
Čím dále jdeš, tím méně víš.
To moudrý ví, aniž by musel někam jít.

Oblíbená literatura, například:

Jak najít mistra?

Bosý a s rozhalenou tunikou
Žiji mezi lidmi tohoto světa.
Mé šaty jsou plné prachu cest,
nohy v blátě a popelu stojí,
ale já se směji
smíchem,
který probouzí uschlé stromy
a rybám dává radost
z čisté vody.
(Deset obrazů krocení býka, čínský buddhistický text z 12. století, překlad V. Cílek)

Elijahu haNavi: Prorok Elijáš.
2 2. Královská 1,8.

Nejsi tvé tělo – což neznamená, že tvé tělo není tvojí součástí. Tvé tělo se má k tobě, jako se má jablko k jabloni. Je součástí života stromu, ale ne jeho celkem. Nakolik se ztotožňuješ se svým tělem, natolik se obáváš své smrtelnosti. Nakolik tělo odmítáš, natolik máš strach ze svých tělesných tužeb. Dosáhnout rovnovážného bodu znamená vážit si svého těla, ale nepřilnout k němu.

Nejsi tvoje pocity – což neznamená, že tvé pocity nejsou tvojí součástí. Tvé pocity se mají k tobě, jako se mají oblaka k obloze. Oblaka se objevují na obloze, ale nejsou s oblohou zaměňovány. Nakolik se ztotožňuješ se svými pocity, natolik jsi uvězněn na horské dráze proměn nálady. Nakolik své pocity odmítáš, natolik se obáváš každé nálady. Dosáhnout rovnovážného bodu znamená prožívat své pocity, ale nelpět na nich.

Nejsi tvé myšlenky – což neznamená, že tvé myšlenky nejsou tvojí součástí. Tvé myšlenky se mají k tobě, jako se má struna ke kytaře. Drnkni na strunu, a struna se rozezní; stimuluj mysl a objeví se myšlenky. Nakolik se ztotožňuješ se svými myšlenkami, natolik jsi chycen v pasti své kreativity. Nakolik své myšlenky odmítáš, natolik jsi chycen v pasti nevědomosti. Dosáhnout rovnovážného bodu znamená vážit si myšlení, ale nelpět na svých myšlenkách.

(Chasidské povídky – Rabi Rami Shapio)