Seminář: Trauma - senzitivní jóga (TSJ)

jako doplňková terapie při léčbě PTSD a komplexního traumatuDatum: 25. května 2019
Čas: 10.00 – 13.00
Místo: Santea, palác Ymca, Na Poříčí 12, Praha 1

Cena: 500,–
Přihláška zde

Seminář pro odborníky z oblasti osobního rozvoje, psychoterapeuty, bodyterapeuty, učitele jógy i širokou veřejnost

Doporučená literatura (právě vyšlo v Maitrea): David Emerson: Jóga v terapii


 
„Bezmoc a izolace
jsou základním prožitkem psychologického traumatu.
Zplnomocnění a propojení
jsou základním prožitkem uzdravení.“ Judith Herman
(autorka knihy Trauma a uzdravení)

Na semináři se seznámíte

s teoretickými základy (teorie traumatu, teorie citové vazby, neurověda)
- s metodologií (pozvání, možnost volby, interocepce aneb pociťovaný smysl, sdílené prožívání, nevnucování)
- a na vlastní kůži si vyzkoušíte praxi TSJ a její účinky na autonomní nervový systém
- jak zavést do terapie traumatu práci s tělem bez doteku a v bezpečném kontextu

PRO KOHO JE TSJ URČENÁ
TSJ je vhodná pro lidi, kteří prošli vysokou stresovou zátěží nebo zažili nějaké trauma (sexuální zneužití, domácí násilí, nehody, těžkou nemoc, katastrofy, válečné zkušenosti…) a trpí posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostí, depresemi, flashbacky apod.

CO JE TSJ?
Tato kombinace jógy, teorie traumatu, teorie citové vazby a nejnovějších poznatků neurovědy se vyvíjí od roku 2003 a je vytvořena z hlubokého pochopení skrytých potřeb traumatizovaných lidí špičkovými odborníky v Trauma centru v Bostonu, Massachussets, vedenými Besselem van der Kolkem a Davidem Emersonem. Zaměření se na pociťovaný smysl v těle, podle kterého je prováděna volba pohybu, umožňuje účastníkům TSJ obnovit propojení mysli, těla a dechu a kultivovat schopnost jednání podle vlastních pocitů a voleb, schopnost, jež bývá vlivem prožitého traumatu snížena.

VĚDECKY DOKÁZANÉ VÝSLEDKY
Podle výzkumů provedených v Trauma centru vykazovali účastníci TSJ po osmi týdnech snížení frekvence projevů symptomů PTSD, zlepšení zdraví a spokojenější prožívání každodenního života. Především proto je TSJ vhodnou doplňkovou terapií ke klinické praxi. Vztahová dynamika facilitátora a účastníků je založená na nenásilném přístupu, možnosti volby, interocepci a sdíleném prožívání a je podpořena nedirektivním způsobem vyjadřování.

TSJ se v současnosti využívá v programech trauma center, krizových center, azylových domů nebo ve stacionářích klinik pro léčbu traumatu.

Více informací o TSJ najdete na www.somayoga.cz/…zitivni-joga

nebo na www.traumasensitiveyoga.com

Přihláška zde